×هدیه نوروزی: هاست سی پنل فضای نامحدود ایران با 50 درصد تخفیف سالی 90 هزار تومان  |  هاست دایرکت ادمین ارزان آلمان | هاست با %54 تخفیف نامحدود آلمان سالی 88 هزار تومان

بدون آموزش و راهنمایی

با هارد ان وی ام ای هفت برابر سرعت اس اس دی

HOST W1

100 مگابایت فضای اینترنتی

1 گیگابایت ترافیک اینترنتی

تعداد ایمیل 10

تعداد ساب دامین نامحدود

دسترسی به وب میل

دسترسی به اف تی پی

ASP.NET 2 , 3.5 , 4.x

MS SQL 2019

قابلیت تعریف 1 دیتابیسHOST W2

500 مگابایت فضای اینترنتی

5 گیگابایت ترافیک اینترنتی

تعداد ایمیل 20

تعداد ساب دامین نامحدود

دسترسی به وب میل

دسترسی به اف تی پی

ASP.NET 2 , 3.5 , 4.x

MS SQL 2019

قابلیت تعریف 2 دیتابیسHOST W3

1000 مگابایت فضای اینترنتی

10 گیگابایت ترافیک اینترنتی

تعداد ایمیل 50

تعداد ساب دامین نامحدود

دسترسی به وب میل

دسترسی به اف تی پی

ASP.NET 2 , 3.5 , 4.x

MS SQL 2019

قابلیت تعریف 2 دیتابیسHOST W4

3000 مگابایت فضای اینترنتی

30 گیگابایت ترافیک اینترنتی

تعداد ایمیل 100

تعداد ساب دامین نامحدود

دسترسی به وب میل

دسترسی به اف تی پی

ASP.NET 2 , 3.5 , 4.x

MS SQL 2019

قابلیت تعریف 2 دیتابیسHOST W5

5000 مگابایت فضای اینترنتی

50 گیگابایت ترافیک اینترنتی

تعداد ایمیل 100

تعداد ساب دامین نامحدود

دسترسی به وب میل

دسترسی به اف تی پی

ASP.NET 2 , 3.5 , 4.x

MS SQL 2019

قابلیت تعریف 3 دیتابیسHOST W6

10 گیگابایت فضای اینترنتی

100 گیگابایت ترافیک اینترنتی

تعداد ایمیل نامحدود

تعداد ساب دامین نامحدود

دسترسی به وب میل

دسترسی به اف تی پی

ASP.NET 2 , 3.5 , 4.x

MS SQL 2019

قابلیت تعریف 5 دیتابیس