×هاست نامحدود آلمان فقط سالی 50 هزار تومان  -  هاست فنلاند ادان دامین نامحدود سالی 100 هزار تومان  - هاست Ruby/NodeJS/Python/ROBOT - بالاترین کیفیت ممکن

بدون آموزش و راهنمایی

با هارد ان وی ام ای هفت برابر سرعت اس اس دی

HOST W1

100 مگابایت فضای اینترنتی

1 گیگابایت ترافیک اینترنتی

تعداد ایمیل 10

تعداد ساب دامین نامحدود

دسترسی به وب میل

دسترسی به اف تی پی

ASP.NET 2 , 3.5 , 4.x

MS SQL 2019

قابلیت تعریف 1 دیتابیسHOST W2

500 مگابایت فضای اینترنتی

5 گیگابایت ترافیک اینترنتی

تعداد ایمیل 20

تعداد ساب دامین نامحدود

دسترسی به وب میل

دسترسی به اف تی پی

ASP.NET 2 , 3.5 , 4.x

MS SQL 2019

قابلیت تعریف 2 دیتابیسHOST W3

1000 مگابایت فضای اینترنتی

10 گیگابایت ترافیک اینترنتی

تعداد ایمیل 50

تعداد ساب دامین نامحدود

دسترسی به وب میل

دسترسی به اف تی پی

ASP.NET 2 , 3.5 , 4.x

MS SQL 2019

قابلیت تعریف 2 دیتابیسHOST W4

3000 مگابایت فضای اینترنتی

30 گیگابایت ترافیک اینترنتی

تعداد ایمیل 100

تعداد ساب دامین نامحدود

دسترسی به وب میل

دسترسی به اف تی پی

ASP.NET 2 , 3.5 , 4.x

MS SQL 2019

قابلیت تعریف 2 دیتابیس