×هاست سی پنل فضای نامحدود فقط سالی 65 هزار تومان  -  هاست دایرکت ادمین ارزان ایران - دو ماه رایگان: تخفیف هاست با پرداخت سالیانه

هاست دانلود ارزان

حداکثر سرعت دانلود کاربران داخل ایران

iDL-Basic 0 در دسترس

1000 مگابایت فضای اینترنتی

ترافیک اینترنتی 2000 مگابایت

تعداد اف تی پی 1

تعداد ایمیل 0

تعداد ساب دامین 0

تعداد پارک دامین 0

قابلیت اجرای پی اچ پی دارد

قابلیت فعالسازی اس اس ال رایگان توسط کاربر

دیتابیس قابل تعریف 0

کنترل پنل سی پنل

بدون پشتیبانی و راهنمایی

بدون بکاپ گیری

استفاده از RAID جهت جلوگیری از دست رفتن اطلاعات درصورت خرابی هارد دیسک

سرعت اتصال اینترنت 10Gbps

انتقال اطلاعات از هاست قبلی درصورت استفاده از سی پنل در هاست قبلی

1 دامنه قابل میزبانیiDL1 0 در دسترس

2000 مگابایت فضای اینترنتی

ترافیک اینترنتی نامحدود

تعداد اف تی پی 1

تعداد ایمیل 0

تعداد ساب دامین نامحدود

تعداد پارک دامین 0

قابلیت اجرای پی اچ پی دارد

قابلیت فعالسازی اس اس ال رایگان توسط کاربر

دیتابیس قابل تعریف 0

کنترل پنل سی پنل

بدون پشتیبانی و راهنمایی

بدون بکاپ گیری

استفاده از RAID جهت جلوگیری از دست رفتن اطلاعات درصورت خرابی هارد دیسک

سرعت اتصال اینترنت 10Gbps

انتقال اطلاعات از هاست قبلی درصورت استفاده از سی پنل در هاست قبلی

1 دامنه قابل میزبانیiDL2 0 در دسترس

15,000 مگابایت فضای اینترنتی

ترافیک اینترنتی نامحدود

تعداد اف تی پی نامحدود

تعداد ایمیل 0

تعداد ساب دامین نامحدود

تعداد پارک دامین نامحدود

قابلیت اجرای پی اچ پی دارد

قابلیت فعالسازی اس اس ال رایگان توسط کاربر

دیتابیس قابل تعریف 0

کنترل پنل سی پنل

بدون پشتیبانی و راهنمایی

بدون بکاپ گیری

استفاده از RAID جهت جلوگیری از دست رفتن اطلاعات درصورت خرابی هارد دیسک

سرعت اتصال اینترنت 10Gbps

انتقال اطلاعات از هاست قبلی بعهده خود کاربر

1 دامنه قابل میزبانیiDL3 0 در دسترس

25,000 مگابایت فضای اینترنتی

ترافیک اینترنتی نامحدود

تعداد اف تی پی نامحدود

تعداد ایمیل 0

تعداد ساب دامین نامحدود

تعداد پارک دامین نامحدود

قابلیت اجرای پی اچ پی دارد

قابلیت فعالسازی اس اس ال رایگان توسط کاربر

دیتابیس قابل تعریف 0

کنترل پنل سی پنل

بدون پشتیبانی و راهنمایی

بدون بکاپ گیری

استفاده از RAID جهت جلوگیری از دست رفتن اطلاعات درصورت خرابی هارد دیسک

سرعت اتصال اینترنت 10Gbps

انتقال اطلاعات از هاست قبلی بعهده خود کاربر

1 دامنه قابل میزبانیiDL4 0 در دسترس

35,000 مگابایت فضای اینترنتی

ترافیک اینترنتی نامحدود

تعداد اف تی پی نامحدود

تعداد ایمیل 0

تعداد ساب دامین نامحدود

تعداد پارک دامین نامحدود

قابلیت اجرای پی اچ پی دارد

قابلیت فعالسازی اس اس ال رایگان توسط کاربر

دیتابیس قابل تعریف 0

کنترل پنل سی پنل

بدون پشتیبانی و راهنمایی

بدون بکاپ گیری

استفاده از RAID جهت جلوگیری از دست رفتن اطلاعات درصورت خرابی هارد دیسک

سرعت اتصال اینترنت 10Gbps

انتقال اطلاعات از هاست قبلی درصورت استفاده از سی پنل در هاست قبلی

دامنه قابل میزبانی نامحدودiDL5 0 در دسترس

45,000 مگابایت فضای اینترنتی

ترافیک اینترنتی نامحدود

تعداد اف تی پی نامحدود

تعداد ایمیل 0

تعداد ساب دامین نامحدود

تعداد پارک دامین نامحدود

قابلیت اجرای پی اچ پی دارد

قابلیت فعالسازی اس اس ال رایگان توسط کاربر

دیتابیس قابل تعریف 0

کنترل پنل سی پنل

بدون پشتیبانی و راهنمایی

بدون بکاپ گیری

استفاده از RAID جهت جلوگیری از دست رفتن اطلاعات درصورت خرابی هارد دیسک

سرعت اتصال اینترنت 10Gbps

انتقال اطلاعات از هاست قبلی درصورت استفاده از سی پنل در هاست قبلی

دامنه قابل میزبانی نامحدودiDL6 0 در دسترس

95,000 مگابایت فضای اینترنتی

ترافیک اینترنتی نامحدود

تعداد اف تی پی نامحدود

تعداد ایمیل 0

تعداد ساب دامین نامحدود

تعداد پارک دامین نامحدود

قابلیت اجرای پی اچ پی دارد

قابلیت فعالسازی اس اس ال رایگان توسط کاربر

دیتابیس قابل تعریف 0

کنترل پنل سی پنل

بدون پشتیبانی و راهنمایی

بدون بکاپ گیری

استفاده از RAID جهت جلوگیری از دست رفتن اطلاعات درصورت خرابی هارد دیسک

سرعت اتصال اینترنت 10Gbps

انتقال اطلاعات از هاست قبلی درصورت استفاده از سی پنل در هاست قبلی

دامنه قابل میزبانی نامحدودiDL7 0 در دسترس

145,000 مگابایت فضای اینترنتی

ترافیک اینترنتی نامحدود

تعداد اف تی پی نامحدود

تعداد ایمیل 0

تعداد ساب دامین نامحدود

تعداد پارک دامین نامحدود

قابلیت اجرای پی اچ پی دارد

قابلیت فعالسازی اس اس ال رایگان توسط کاربر

دیتابیس قابل تعریف 0

کنترل پنل سی پنل

بدون پشتیبانی و راهنمایی

بدون بکاپ گیری

استفاده از RAID جهت جلوگیری از دست رفتن اطلاعات درصورت خرابی هارد دیسک

سرعت اتصال اینترنت 10Gbps

انتقال اطلاعات از هاست قبلی درصورت استفاده از سی پنل در هاست قبلی

دامنه قابل میزبانی نامحدود