سرور مجازی لینوکس ایران

معتبرترین سایت فروش سرور مجازی

VPS1 1 موجود است

60 گیگابایت هارد دیسک
ترافیک نامحدود
512 مگابایت رم
1Core CPU
پورت شبکه 100Mb
کنترل پنل رایگان دایرکت ادمین

نصب اولیه رایگانVMware ESXi
تحویل 24 تا 72 ساعت

VPS2

80 گیگابایت هارد دیسک
ترافیک نامحدود
1 گیگابایت رم
1Core CPU
پورت شبکه 100Mb
کنترل پنل رایگان دایرکت ادمین

نصب اولیه رایگانVMware ESXi
تحویل 24 تا 72 ساعت

VPS3

120 گیگابایت هارد دیسک
ترافیک نامحدود
2 گیگابایت رم
2Core CPU
پورت شبکه 100Mb
کنترل پنل رایگان دایرکت ادمین

نصب اولیه رایگانVMware ESXi
تحویل 24 تا 72 ساعت

VPS4

180 گیگابایت هارد دیسک
ترافیک نامحدود
4 گیگابایت رم
4Core CPU
پورت شبکه 100Mb
کنترل پنل رایگان دایرکت ادمین

نصب اولیه رایگانVMware ESXi
تحویل 24 تا 72 ساعت