سرور مجازی لینوکس ایران

معتبرترین سایت فروش سرور مجازی

VPS1

40 گیگابایت هارد دیسک
400 گیگابایت ترافیک ماهیانه
1 گیگابایت رم
1Core CPU
پورت شبکه 1000Mb
ارائه یک ماه رایگان روی پرداخت سالیانهدیتاسنتر ایران با 99.9 درصد آپتایم
مدیریت سرور توسط خود کاربر
نوع هارد دیسک SATA
مناسب برای حرفه ای ها
تحویل آنی


کنترل پنل مدیریت سرور مجازی
نصب مجدد اتوماتیک
مشاهده مصرف منابع
ریستارت توسط کاربر
دسترسی کنسول با vnc
و...

VPS2

80 گیگابایت هارد دیسک
800 گیگابایت ترافیک ماهیانه
2 گیگابایت رم
2Core CPU
پورت شبکه 1000Mb
ارائه یک ماه رایگان روی پرداخت سالیانهدیتاسنتر ایران با 99.9 درصد آپتایم
مدیریت سرور توسط خود کاربر
نوع هارد دیسک SATA
مناسب برای حرفه ای ها
تحویل آنی


کنترل پنل مدیریت سرور مجازی
نصب مجدد اتوماتیک
مشاهده مصرف منابع
ریستارت توسط کاربر
دسترسی کنسول با vnc
و...

VPS3

100 گیگابایت هارد دیسک
1000 گیگابایت ترافیک ماهیانه
3 گیگابایت رم
3Core CPU
پورت شبکه 1000Mb
ارائه یک ماه رایگان روی پرداخت سالیانهدیتاسنتر ایران با 99.9 درصد آپتایم
مدیریت سرور توسط خود کاربر
نوع هارد دیسک SATA
مناسب برای حرفه ای ها
تحویل آنی


کنترل پنل مدیریت سرور مجازی
نصب مجدد اتوماتیک
مشاهده مصرف منابع
ریستارت توسط کاربر
دسترسی کنسول با vnc
و...

VPS4

120 گیگابایت هارد دیسک
1200 گیگابایت ترافیک ماهیانه
4 گیگابایت رم
4Core CPU
پورت شبکه 1000Mb
کنترل پنل رایگان دایرکت ادمین
( فقط روی centos ) روی پرداخت های سالیانه

ارائه یک ماه رایگان روی پرداخت سالیانهدیتاسنتر ایران با 99.9 درصد آپتایم
مدیریت سرور توسط خود کاربر
نوع هارد دیسک SATA
مناسب برای حرفه ای ها
تحویل آنی


کنترل پنل مدیریت سرور مجازی
نصب مجدد اتوماتیک
مشاهده مصرف منابع
ریستارت توسط کاربر
دسترسی کنسول با vnc
و...