سرور مجازی لینوکس اروپا

معتبرترین سایت فروش سرور مجازی

VPS1

50 گیگابایت هارد دیسک
100 گیگابایت ترافیک ماهیانه
512 مگابایت رم
1Core CPU
پورت اشتراکی 1Gbps
VMware ESXi
تحویل 24 تا 72 ساعت

VPS2

100 گیگابایت هارد دیسک
100 گیگابایت ترافیک ماهیانه
1 گیگابایت رم
1Core CPU
پورت اشتراکی 1Gbps
VMware ESXi
تحویل 24 تا 72 ساعت

VPS3

150 گیگابایت هارد دیسک
100 گیگابایت ترافیک ماهیانه
2 گیگابایت رم
2Core CPU
پورت اشتراکی 1Gbps
VMware ESXi
تحویل 24 تا 72 ساعت

VPS4

200 گیگابایت هارد دیسک
100 گیگابایت ترافیک ماهیانه
4 گیگابایت رم
2Core CPU
پورت اشتراکی 1Gbps
VMware ESXi
تحویل 24 تا 72 ساعت

VPS5

300 گیگابایت هارد دیسک
100 گیگابایت ترافیک ماهیانه
4 گیگابایت رم
3Core CPU
پورت اشتراکی 1Gbps
VMware ESXi
تحویل 24 تا 72 ساعت

VPS6

450 گیگابایت هارد دیسک
100 گیگابایت ترافیک ماهیانه
6 گیگابایت رم
4Core CPU
پورت اشتراکی 1Gbps
VMware ESXi
تحویل 24 تا 72 ساعت