سرور مجازی لینوکس ایران

معتبرترین سایت فروش سرور مجازی

VPS1

60 گیگابایت هارد دیسک
ترافیک نامحدود
512 مگابایت رم
1Core CPU
پورت شبکه 100Mb
کنترل پنل رایگان دایرکت ادمین

نصب اولیه رایگان



VMware ESXi
تحویل 24 تا 72 ساعت

VPS2

80 گیگابایت هارد دیسک
ترافیک نامحدود
1 گیگابایت رم
1Core CPU
پورت شبکه 100Mb
کنترل پنل رایگان دایرکت ادمین

نصب اولیه رایگان



VMware ESXi
تحویل 24 تا 72 ساعت

VPS3

120 گیگابایت هارد دیسک
ترافیک نامحدود
2 گیگابایت رم
2Core CPU
پورت شبکه 100Mb
کنترل پنل رایگان دایرکت ادمین

نصب اولیه رایگان



VMware ESXi
تحویل 24 تا 72 ساعت

VPS4

180 گیگابایت هارد دیسک
ترافیک نامحدود
4 گیگابایت رم
4Core CPU
پورت شبکه 100Mb
کنترل پنل رایگان دایرکت ادمین

نصب اولیه رایگان



VMware ESXi
تحویل 24 تا 72 ساعت