بهترین پلان را انتخاب کنید

معتبرترین سایت فروش سرور اختصاصی

SRV-i10

CPU core i3
8GB RAM
1TB HDD
1000GB Traffic / month
پورت شبکه 100Mb
کنترل پنل رایگان دایرکت ادمین

نصب اولیه رایگانSRV-i20

CPU core i5
8GB RAM
1TB HDD
2000GB Traffic / month
پورت شبکه 100Mb
کنترل پنل رایگان دایرکت ادمین

نصب اولیه رایگانSRV-i30

CPU E3 1230
16GB RAM
1TB HDD
ترافیک نامحدود
پورت شبکه 100Mb
کنترل پنل رایگان دایرکت ادمین

نصب اولیه رایگانSRV-i40

CPU E5 2670
24GB RAM
2TB HDD
ترافیک نامحدود
پورت شبکه 100Mb
کنترل پنل رایگان دایرکت ادمین

نصب اولیه رایگان