بهترین پلان را انتخاب کنید

معتبرترین سایت فروش سرور اختصاصی

CDS-10 • 4150-Core i3 پردازنده
 • 8GB رم
 • 1TB هارد دیسک
 • 1000GB ترافیک ماهیانه
 • 100Mb پورت شبکه
 • دایرکت ادمین
  کنترل پنل رایگان
 • فایروال
  نرم افزار رایگان
 • صفر و یک
  دیتاسنتر
CDS-20 • 1220-Core E3 پردازنده
 • 8GB رم
 • 1TB هارد دیسک
 • 2000GB ترافیک ماهیانه
 • 100Mb پورت شبکه
 • دایرکت ادمین
  کنترل پنل رایگان
 • فایروال
  نرم افزار رایگان
 • صفر و یک
  دیتاسنتر
CDS-30 • Core-31230 پردازنده
 • 16GB رم
 • 1TB هارد دیسک
 • 3000GB ترافیک ماهیانه
 • 100Mb پورت شبکه
 • دایرکت ادمین
  کنترل پنل رایگان
 • فایروال
  نرم افزار رایگان
 • صفر و یک
  دیتاسنتر
CDS-40 • 2620-Core E5 پردازنده
 • 16GB رم
 • 2TB هارد دیسک
 • 4000GB ترافیک ماهیانه
 • 100Mb پورت شبکه
 • دایرکت ادمین
  کنترل پنل رایگان
 • فایروال
  نرم افزار رایگان
 • صفر و یک
  دیتاسنتر