هاست اس اس دی ایران امکانات نامحدود بدون پشتیبانی و عودت وجه

SSDir1

2GB فضای اینترنتی

ترافیک اینترنتی نامحدود

تعداد ایمیل نامحدود

تعداد ساب دامین نامحدود

دسترسی به وب میل

دسترسی به اف تی پی

دامنه قابل میزبانی 1

کنترل پنل cPanel

سرعت اینترنت 1Gbps

دیتاسنتر ایران

ثبت دامنه اصلی آی آر رایگان

99 درصد آپتایم

آنتی ویروس و آنتی شلر

تحویل آنی و اتوماتیک

بدون پشتیبانیSSDir2

3GB فضای اینترنتی

ترافیک اینترنتی نامحدود

تعداد ایمیل نامحدود

تعداد ساب دامین نامحدود

دسترسی به وب میل

دسترسی به اف تی پی

دامنه قابل میزبانی 5

کنترل پنل cPanel

سرعت اینترنت 1Gbps

دیتاسنتر ایران

ثبت دامنه اصلی آی آر رایگان

99 درصد آپتایم

آنتی ویروس و آنتی شلر

تحویل آنی و اتوماتیک

بدون پشتیبانیSSDir3

5GB فضای اینترنتی

ترافیک اینترنتی نامحدود

تعداد ایمیل نامحدود

تعداد ساب دامین نامحدود

دسترسی به وب میل

دسترسی به اف تی پی

دامنه قابل میزبانی 10

کنترل پنل cPanel

سرعت اینترنت 1Gbps

دیتاسنتر ایران

ثبت دامنه اصلی آی آر رایگان

99 درصد آپتایم

آنتی ویروس و آنتی شلر

تحویل آنی و اتوماتیک

بدون پشتیبانیSSDir4

5GB فضای اینترنتی

ترافیک اینترنتی نامحدود

تعداد ایمیل نامحدود

تعداد ساب دامین نامحدود

دسترسی به وب میل

دسترسی به اف تی پی

دامنه قابل میزبانی 20

کنترل پنل cPanel

سرعت اینترنت 1Gbps

دیتاسنتر ایران

ثبت دامنه اصلی آی آر رایگان

99 درصد آپتایم

آنتی ویروس و آنتی شلر

تحویل آنی و اتوماتیک

بدون پشتیبانی