هاست فوق ارزان بدون پشتیبانی

HOST C0

100MB فضای اینترنتی

1000MB ترافیک اینترنتی

تعداد ایمیل 1

تعداد ساب دامین 2

تعداد بانک اطلاعاتی 1

دسترسی به وب میل

دسترسی به اف تی پی

1 دامنه قابل میزبانی

3 کاربر همزمان

کنترل پنل cPanel

سرعت اینترنت 1Gbps

دیتاسنتر هتزنر آلمان

بدون پشتیبانی

بدون بکاپHOST D1

1000MB فضای اینترنتی

10,000MB ترافیک ماهیانه

تعداد ایمیل 1

تعداد ساب دامین 2

تعداد بانک اطلاعاتی 1

دسترسی به وب میل

دسترسی به اف تی پی

1 دامنه قابل میزبانی

3 کاربر همزمان

کنترل پنل دایرکت ادمین

سرعت اینترنت 1Gbps

دیتاسنتر زیرساخت

بدون پشتیبانی

بدون بکاپ

بدون قابلیت ارتقاء