خرید و فروش دامنه

aroma.ir

کوتاه بودن نام دامنه
مناسب برای سایتهای عطر فروشی، مواد غذایی و موارد مشابه
قابلیت بالا آمدن در جستجو های اینترنتی بخاطر معنی و تک حرفی بودن

gofteman.net

مناسب برای شبکه های اجتماعی