هاست نامحدود ایران بدون پشتیبانی و بکاپ و عودت وجه

Uir1

فضای اینترنتی نامحدود
10 گیگابایت ترافیک ماهیانه
کنترل پنل سی پنل
تعداد 5 Sub-Domain
تعداد 1 دامنه قابل میزبانی می باشد
دسترسی به FTP
تعداد 1 اکانت FTP
تعداد 1 ایمیل
تعداد 1 پایگاه داده
لینوکس ابری
آنتی ویروس و فایروال
راه اندازی ربات و سایت دانلود و موارد ذکر شده در قوانین سایت ممنوع می باشد
بدون هرگونه پشتیبانی و راهنمایی و مناسب برای حرفه ای ها

Uir2

فضای اینترنتی نامحدود
ترافیک ماهیانه نامحدود
کنترل پنل سی پنل
تعداد نامحدود Sub-Domain
تعداد 1 دامنه قابل میزبانی می باشد
دسترسی به FTP
تعداد نامحدود اکانت FTP
تعداد نامحدود ایمیل
تعداد نامحدود پایگاه داده
لینوکس ابری
آنتی ویروس و فایروال
راه اندازی ربات و سایت دانلود و موارد ذکر شده در قوانین سایت ممنوع می باشد
بدون هرگونه پشتیبانی و راهنمایی و مناسب برای حرفه ای ها

Uir3

فضای اینترنتی نامحدود
ترافیک ماهیانه نامحدود
کنترل پنل سی پنل
تعداد نامحدود Sub-Domain
تعداد 3 دامنه قابل میزبانی می باشد
دسترسی به FTP
تعداد نامحدود اکانت FTP
تعداد نامحدود ایمیل
تعداد نامحدود پایگاه داده
لینوکس ابری
آنتی ویروس و فایروال
راه اندازی ربات و سایت دانلود و موارد ذکر شده در قوانین سایت ممنوع می باشد
بدون هرگونه پشتیبانی و راهنمایی و مناسب برای حرفه ای ها

Uir4

فضای اینترنتی نامحدود
ترافیک ماهیانه نامحدود
کنترل پنل سی پنل
تعداد نامحدود Sub-Domain
تعداد 5 دامنه قابل میزبانی می باشد
دسترسی به FTP
تعداد نامحدود اکانت FTP
تعداد نامحدود ایمیل
تعداد نامحدود پایگاه داده
لینوکس ابری
آنتی ویروس و فایروال
راه اندازی ربات و سایت دانلود و موارد ذکر شده در قوانین سایت ممنوع می باشد
بدون هرگونه پشتیبانی و راهنمایی و مناسب برای حرفه ای ها